FAALİYETLERİMİZ


Alarko Holding, sürdürülebilir enerji üretim tesislerinin dünyada olduğu gibi ülkemizde de her gün daha önemli hale gelmeye devam edeceğini görüyor ve bu yönde emin adımlar atıyor. Alarko Holding Enerji Grubu gerek ortaklıkları, gerekse kendi bünyesindeki yatırım arayışları ile portföyünü çeşitlendirmek ve geliştirmek hedefini güdüyor.


Altek Alarko A.Ş. elektrik enerjisi üretimi ve satışı ile iştigal etmekte ve bu maksatla elektrik piyasası kanunlarına uygun olarak elektrik santralları kurmakta ve işletmektedir. 76 MW kurulu güce sahip Karakuz, 10.6 MW kurulu güce sahip Gönen Hidroelektrik Santralleri ve 82 MW kurula güce sahip Kırklareli Kombine Çevrim Gaz Santrali Altek Alarko A.Ş. tarafından işletilmektedir. İşletilmekte olan 3 santral toplamda 168.6 MW kurulu güce sahiptir.


Altek Alarko A.Ş., Alarko Enerji grubunun bir parçasıdır. Elektrik üretimi dışında, elektrik dağıtımı, toptan ve perakende satışı hizmeti veren Enerji Grubumuz, ülkemizin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamaya katkıda bulunmayı hedeflemektedir.


İlk ünitesi ETKB geçici kabulüyle 7 Kasım 2017'de ticari işletmeye geçen her biri 660 MW kapasiteli 2 üniteden oluşan Karabiga Enerji Santrali’nin ikinci ünitesi de başarıyla tamamlanmış, 27 Aralık 2017'de ETKB geçici kabulüyle birlikte 28 Aralık 2017 tarihinde ticari işletmeye geçmiştir. Santral, yük tevzii ile koordineli olarak iki ünitesiyle tam kapasite üretime devam etmektedir."İleri Teknoloji" ve" Çevreci Enerji" sloganıyla tamamlanan, yüksek kaliteli ithal kömür kullanan, ülkemizin ilk Ultra Süper Kritik Santrali olan Karabiga Enerji Santrali’nde "Azot Oksitleri Arındırma Sistemleri", "Elektrostatik Toz Tutucular", "Deniz Sulu Kükürtten Arındırma Sistemleri" sayesinde kazan çıkışı baca gazında normların çok altında salınımlar sağlanmaktadır.


Ayrıca Yenilenebilir kaynaklarının önemini benimseyerek Güneş enerjisi santralleri kurma çalışmaları devam etmektedir.


Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca yapılan ihalenin Alarko-Cengiz ortaklığıyla kurulan Alcen Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş. tarafından kazanılması sonucunda; 30.10.2009 tarihinde devralınan Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ), Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kırşehir illerini kapsayan ve 76.932 kilometrekarelik bir alanda yüzölçümü olarak Türkiye’nin en büyük alanına sahip dağıtım bölgesidir. MEDAŞ, 6 il ve 65 ilçede toplam 8,5 milyar KWh elektrik enerjisi dağıtmakta, 2 milyon tüketiciye ve bölgedeki 4,5 milyon vatandaşa hizmet vermektedir.


2012 yılında Elektrik Piyasası Kanunu gereğince “dağıtım faaliyetleri” ve “perakende satış faaliyetleri“ ayrıştırılarak nihai tüketicilere elektrik enerjisi satış faaliyetleri MEPAŞ bünyesinde yapılmaya başlanmıştır. 2017 yılında MEPAŞ yaklaşık 1.980.028 müşterisine 6.746 GWh ve 140.285 serbest tüketicisine 1.741 GWh elektrik sağlamış olup abonelik, faturalandırma ve tahsilat işlemleri konularında hizmet vermektedir. MEPAŞ, toplamda 11 işletmeyle müşterilerine karşı sorumluluklarının bilincinde bir şirket olarak, kaliteli hizmetiyle sektöründe lider kuruluş olmayı ilke olarak benimsemiştir.


2011 yılında kurulan MESAŞ, EPDK tarafından kendisine verilen lisans kapsamında Tezgah Üstü Piyasa İşlemleriyle ikili anlaşma yoluyla enerji alımı ve belirlenen kriterler çerçevesinde elektrik enerjisi ithalatı ve ulusal düzeyde doğrudan toptan elektrik satışı yetkisine sahiptir. MESAŞ’ın asli görevi, hizmet bölgesindeki yüksek tüketimli müşterilere indirimli elektrik satışı yapmaktır. Bu bağlamda 2700 serbest tüketicisine 2014 yılında 574 GWh elektrik satışı yapmıştır. Ayrıca, hizmet bölgesi dışındaki serbest tüketicilere de satış yapılmaktadır.


Alarko olarak enerji üretiminin yanında enerji ticareti (alım ve satım) faaliyetlerine de dahil olmamız hedeflenmiş ve 2014 Nisan ayında EPDK’dan Alen Alarko Enerji Ticaret A.Ş için tedarik lisansı alınmıştır. Alen için TEİAŞ ile Piyasa Katılım Anlaşması imzalanmış, Bulgaristan ile ticaret (cross border) yapılabilmesi için Kapasite İhale Sistemine (TCAT) kayıt başvurusu tamamlanmıştır. Alarko Enerji Grubu dahilinde, enerji ticareti piyasasının dinamik yapısına uygun esneklikte bir sistem oluşturulmuştur.