BAŞKANIN MESAJI

"Bilgi ve tecrübe el ele verince, üstesinden gelinmeyecek iş yoktur."

Alarko Holding’in Değerli Yatırımcıları ve
İş Ortakları, Çok Kıymetli Dostlarımız ve Çalışanlarımız;


Alarko Topluluğu olarak 64 yıldır takip ettiğimiz “Hizmette üretimde kalite” prensibimiz bize tercih edilen marka olma başarısını getirdi. Yurt içinde ve yurt dışında yapmakta olduğumuz faaliyetlerle en beğenilen ve saygı duyulan kurumlardan biri olmanın mutluluğunu yaşadık. Bu yörüngeden ayrılmadan, çıtayı daha yukarı çıkartarak yolumuza devam edecek ve odaklandığımız sektörlerde en sağlam, güvenilir, dinamik ve kârlı olma kararlılığımızı sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz paralelinde devam ettireceğiz.Şirketimizin gelişiminde ülkemizin büyümesi ve refahı her daim ön şart ve öncelikli olmuştur. Ülkemizin dinamizmine ve gelecekteki büyümesine olan inancımız bize umut vermekte ve bizleri motive etmektedir. Yeni yatırımlarımızı bu gerçekler doğrultusunda planlarken çağımızın getirdiği ekonomik veya jeopolitik dalgalanmaları da başarılı bir şekilde atlatmak için stratejilerimize, risk yönetim sistemlerimize ve likidite durumumuza ehemmiyet vermekteyiz. Dünyada gelişmekte olan ülkelerde özel sektör yatırımları düşüş göstermiş olmasına rağmen, ülkemizde Alarko Grubu olarak enerji ve turizm alanlarında 2015 - 2018 iş programımızda yatırımlarımızı arttırarak istihdam fırsatları yaratmış bulunmaktayız. Sürdürülebilir büyüme stratejilerimiz çerçevesinde ülkemize yatırım yapmaya devam edecek, yurt dışından şirketlerin de ülkemize yatırım yapmalarını teşvik etmeyi sürdüreceğiz.Kurucularımız Sn. İshak Alaton ve rahmetli babam Sn. Dr. Üzeyir Garih’in de kendi dönemlerinde büyük önem vermiş oldukları genç ve yetenekli ekibimize olan inancımızla yola çıkmaktayız. Bilgi ve tecrübe el ele verince üstesinden gelinmeyecek iş yoktur; gençlerimizin yaratıcı dinamizmleri ve tecrübeli mentorlarının yol göstericiliği ile emin adımlarla rotamızda ilerleyeceğiz. Grubumuzdaki tüm çalışma arkadaşlarımız, yetenekli, tecrübeli ve inovatif insan kaynağımız kurumumuzun en önemli hazinesidir.61 yıllık şirket tarihimizde alınmış kararların ve bunların getirdiği müsbet ya da menfi sonuçlarının yer aldığı, genişleyen ve olgunlaşan kurumsal hafızamız çok önemli bir değerimizdir. Bu tecrübe ve derslerimizden azami olarak faydalanmaya özen gösterirken kurumsal hafızanın yetenekli genç çalışanlarımıza aktarılmasını da faaliyetlerimizin etkince sürdürebilirliği adına şart bilmekteyiz. Güvenilir olmanın vazgeçilmez hedefimiz olduğunu, bu doğrultuda üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerimize uymanın gerekli olduğunu tüm çalışma arkadaşlarımıza, paydaşlarımıza ve müşterilerimize yılmadan ve devamlı olarak hatırlatacağız.Şirketimiz mevcut vizyoner, girişimci ruhu ile birlikte dinamizmini koruyacaktır ve önemli bir yükseliş evresinin eşiğindedir. Başta ülkemiz olmak üzere, çalışanlarımız, müşterilerimiz, hissedarlarımız ve diğer iş ortaklarımızla, hep beraber akıl ve menfaat birliği oluşturmak için gayret edeceğiz.Hepinize saygı, selam ve sevgilerimi sunarım.İzzet GARİH
Alarko Holding
Yönetim Kurulu Başkanı